ధనియాల పొడి మరియు అమ్చుర్ జోడించండి; మరియు పూర్తిగా కలపాలి. Usage Frequency: 2 జీరా ఆలూ రిసిపి: చపాతీ, పూరీ, అన్నంకు టేస్టీ సైడ్ డిష్", Jeera Plant. ఈ వంటకానికి చిక్కని రుచిని ఇవ్వడానికి మీరు పొడి మామిడి పొడికి బదులుగా నిమ్మరసం కూడా జోడించవచ్చు. Inglês. "image": { జీలకర్ర వాసనతో కూడిన బంగాళాదుంపలు దీనిని తప్పక ప్రయత్నించాల్సిన వంటకం.ఆలూ జీరాను ఉల్లిపాయలు మరియు వెల్లుల్లి లేకుండా వినియోగిస్తారు, అందువల్ల వ్రతాలు లేదా ఉపవాసాల సమయంలో ఎంచుకోవడానికి ఇది ఒక గొప్ప ఎంపిక. Reference: Anonymous, Last Update: 2020-09-08 This is one of the best benefits of cumin seed for our skin. Click on the “Options ”, it opens up the settings page. Caraway seeds are known as Shah Jeera (Sajeera or Kala Jeera) and are between dark brown to black color. "url":"https://telugu.boldsky.com/recipes/veg/jeera-aloo-recipe-in-telugu-024932.html", ఈ వంటకం దేశంలోని వివిధ ప్రాంతాలలో స్వల్ప వైవిధ్యంతో తయారు చేయబడింది. }, ఉడికించిన బంగాళాదుంపలు సగం మాత్రమే వండినట్లు చూసుకోండి. }, డేంజర్ జోన్‌లో ఉన్నది ఆ ఇద్దరే.. ఆ కారణంగానే అవినాష్ గ్రాఫ్ తగ్గిపోతోందా? "@context" : "https://schema.org", ఆలూ జీరా ఫ్రై ఒక రుచికరమైన సైడ్ డిష్, ఇది రోటిస్ మరియు అన్నంకు మంచి కాంబినేషన్. ';domain='+domain:'')+';expires=Thu, 01-Jan-1970 00:00:01 GMT';}function checkUserCookie(cookie_name){var location_details=getUserCookie(cookie_name);if(location_details==null||location_details==""){return false;}else if(location_details!=""){return true;}}function getUserCookie(c_name){var c_value=document.cookie;var c_start=c_value.indexOf(" "+c_name+"=");if(c_start==-1){c_start=c_value.indexOf(c_name+"=");}if(c_start==-1){c_value=null;}else{c_start=c_value.indexOf("=",c_start)+1;var c_end=c_value.indexOf(";",c_start);if(c_end==-1){c_end=c_value.length;}c_value=unescape(c_value.substring(c_start,c_end));}return c_value;} var utmFlag=0;var utmParam=window.location.search;if(utmParam!=''){if(utmParam.includes("?utm_source=desipearl&utm_campaign=desipearl&utm_medium=paid")){utmFlag=1;}} var rand_val=''; !function(a9,a,p,s,t,A,g){if(a[a9])return;function q(c,r){a[a9]._Q.push([c,r])}a[a9]={init:function(){q("i",arguments)},fetchBids:function(){q("f",arguments)},setDisplayBids:function(){},targetingKeys:function(){return[]},_Q:[]};A=p.createElement(s);A.async=!0;A.src=t;g=p.getElementsByTagName(s)[0];g.parentNode.insertBefore(A,g)}("apstag",window,document,"script","//c.amazon-adsystem.com/aax2/apstag.js"); var dhConfigDetails={userId:function(){var chars="0123456789";var string_length=26;var randomstring='';for(var i=0;i=b||null!=a.a&&0!=a.a.offsetHeight&&0!=a.a.offsetWidth||(fa(a),D(a),l.setTimeout(function(){return E(a,b-1)},50))},fa=function(a){var b=a.c;var c="undefined"!=typeof Symbol&&Symbol.iterator&&b[Symbol.iterator];b=c?c.call(b):{next:g(b)};for(c=b.next();!c.done;c=b.next())(c=c.value)&&c.parentNode&&c.parentNode.removeChild(c);a.c=[];(b=a.a)&&b.parentNode&&b.parentNode.removeChild(b);a.a=null};var ia=function(a,b,c,d,e){var f=ha(c),k=function(n){n.appendChild(f);l.setTimeout(function(){f? ఇంకా, ఉప్పు, కాశ్మీరీ కారం, పసుపు పొడి కలపండి.5. Jeera or cumin seeds– the quintessential Indian spice is an addition to a number of dishes; be it dal or as tempering for a dish. "publisher": { { } "@type": "Article", Cumin Farming (Jeera) Information Guide. }, Reference: Anonymous, Last Update: 2020-10-08 '+lang_arr[2];setUserCookie('dp_user_trackerId',userTrackerId,oi_tracker_cookie_lifespan,'/',cookie_domain,'');}return userTrackerId;}};var oi_tracker_id=dhConfigDetails.getUserTrackerId();console.log("values are:"+oi_tracker_id);var oi_lang=document.documentElement.lang;var oi_domain=document.location.hostname;var oi_category_name='';if(document.querySelector('head').getAttribute('data-category_name')){oi_category_name=document.querySelector('head').getAttribute('data-category_name');}console.log(oi_category_name);var oi_ad_config=[{"name":"/1008496/boldsky-telugu-728x90","size":[[728,90],[970,90],[970,250]],"mapping":[2,16,17],"id":"div-gpt-ad-1384255908929-4"},{"name":"/1008496/boldsky-telugu-300x250","size":[[300,250],[300,600]],"mapping":[18,19],"id":"div-gpt-ad-1384255908929-3"},{"name":"/1008496/boldsky-inside-telugu-right-rail","size":[[160,600],[120,600],[300,250],[300,600]],"mapping":[24,25,18,26],"id":"div-gpt-ad-1431494114668-11"},{"name":"/1008496/boldsky-300x250-right","size":[[300,250],[300,600]],"mapping":[18,19],"id":"div-gpt-ad-1384255908929-1"},{"name":"/1008496/bs-tel-inarticle-300x250-1","size":[300,250],"mapping":[18],"id":"div-gpt-ad-1468557815736-0"},{"name":"/1008496/bs-tel-inarticle-300x250-2","size":[300,250],"mapping":[18],"id":"div-gpt-ad-1468557815736-1"},{"name":"/1008496/vuukle-comments-300x250","size":[[250,250],[300,250],[400,250],[480,300],[728,90],[970,90],[970,250],[600,300],[600,338],[300,600]],"mapping":[18,19,2,16,17],"id":"div-gpt-ad-1506054776114-0"},{"name":"/1008496/Virool-Inline-Video-RP-Boldsky","size":[[1,1],[600,450]],"mapping":[126],"id":"div-gpt-ad-1527055403211-0"}];var _prebidAllAdUnitsAmazon=[{"slotName":"/1008496/boldsky-telugu-728x90","sizes":[[728,90],[970,90],[970,250]],"slotID":"div-gpt-ad-1384255908929-4"},{"slotName":"/1008496/boldsky-telugu-300x250","sizes":[[300,250],[300,600]],"slotID":"div-gpt-ad-1384255908929-3"},{"slotName":"/1008496/boldsky-inside-telugu-right-rail","sizes":[[160,600],[120,600],[300,250],[300,600]],"slotID":"div-gpt-ad-1431494114668-11"},{"slotName":"/1008496/boldsky-300x250-right","sizes":[[300,250],[300,600]],"slotID":"div-gpt-ad-1384255908929-1"},{"slotName":"/1008496/bs-tel-inarticle-300x250-1","sizes":[300,250],"slotID":"div-gpt-ad-1468557815736-0"},{"slotName":"/1008496/bs-tel-inarticle-300x250-2","sizes":[300,250],"slotID":"div-gpt-ad-1468557815736-1"},{"slotName":"/1008496/vuukle-comments-300x250","sizes":[[250,250],[300,250],[400,250],[480,300],[728,90],[970,90],[970,250],[600,300],[600,338],[300,600]],"slotID":"div-gpt-ad-1506054776114-0"}];var user_agent=navigator.userAgent;function fetchDHSlot(slot_id){var dhParams={placement_id:slot_id,publisher_id:2,partner_name:'oneindia',device:{ua:user_agent,language:oi_lang},user:{"id":oi_tracker_id}};return dhParams;}var adUnits=[{code:oi_ad_config[0].name,mediaTypes:{banner:{sizes:oi_ad_config[0].size}},bids:[{bidder:'aol',params:{dcn:'8a96990d017272939ba194159a24000a',pos:'3585288',"bidFloor":"0.01"}},{bidder:'aol',params:{dcn:'8a96990d017272939ba194159a24000a',pos:'4585283',"bidFloor":"0.01"}},{bidder:'aol',params:{dcn:'8a96990d017272939ba194159a24000a',pos:'4585285',"bidFloor":"0.01"}},{bidder:'appnexus',params:{placementId:17450294,reserve:0.01}},{bidder:'ix',params:{siteId:'410984',size:[728,90]}},{bidder:'ix',params:{siteId:'410984',size:[970,90]}},{bidder:'ix',params:{siteId:'410984',size:[970,250]}},{bidder:'rubicon',params:{accountId:'7523',siteId:'282770',zoneId:'1462144',floor:'0.01'}},{bidder:'pubmatic',params:{publisherId:'158367',adSlot:'Oneindia_728x90_DTP_RON_Prebid@728x90',kadfloor:'0.01'}},{bidder:'openx',params:{unit:'540958224',delDomain:'one-india-d.openx.net',customFloor:'0.01'}}]},{code:oi_ad_config[1].name,mediaTypes:{banner:{sizes:oi_ad_config[1].size}},bids:[{bidder:'aol',params:{dcn:'8a96990d017272939ba194159a24000a',pos:'3585289',"bidFloor":"0.01"}},{bidder:'aol',params:{dcn:'8a96990d017272939ba194159a24000a',pos:'4585284',"bidFloor":"0.01"}},{bidder:'appnexus',params:{placementId:17429307,reserve:0.01}},{bidder:'ix',params:{siteId:'410984',size:[300,250]}},{bidder:'ix',params:{siteId:'410984',size:[300,600]}},{bidder:'rubicon',params:{accountId:'7523',siteId:'282770',zoneId:'1462144',floor:'0.01'}},{bidder:'pubmatic',params:{publisherId:'158367',adSlot:'Oneindia_300x250_DTP_RON_Prebid@300x250',kadfloor:'0.01'}},{bidder:'openx',params:{unit:'540958224',delDomain:'one-india-d.openx.net',customFloor:'0.01'}}]},{code:oi_ad_config[2].name,mediaTypes:{banner:{sizes:oi_ad_config[2].size}},bids:[{bidder:'aol',params:{dcn:'8a96990d017272939ba194159a24000a',pos:'3585289',"bidFloor":"0.01"}},{bidder:'aol',params:{dcn:'8a96990d017272939ba194159a24000a',pos:'4585284',"bidFloor":"0.01"}},{bidder:'aol',params:{dcn:'8a96990d017272939ba194159a24000a',pos:'3585287',"bidFloor":"0.01"}},{bidder:'appnexus',params:{placementId:17429307,reserve:0.01}},{bidder:'appnexus',params:{placementId:17428603,reserve:0.01}},{bidder:'ix',params:{siteId:'410984',size:[300,250]}},{bidder:'ix',params:{siteId:'410984',size:[300,600]}},{bidder:'ix',params:{siteId:'410984',size:[160,600]}},{bidder:'ix',params:{siteId:'410984',size:[120,600]}},{bidder:'rubicon',params:{accountId:'7523',siteId:'282770',zoneId:'1462144',floor:'0.01'}},{bidder:'pubmatic',params:{publisherId:'158367',adSlot:'Oneindia_300x250_DTP_RON_Prebid@300x250',kadfloor:'0.01'}},{bidder:'openx',params:{unit:'540958224',delDomain:'one-india-d.openx.net',customFloor:'0.01'}}]},{code:oi_ad_config[3].name,mediaTypes:{banner:{sizes:oi_ad_config[3].size}},bids:[{bidder:'aol',params:{dcn:'8a96990d017272939ba194159a24000a',pos:'3585289',"bidFloor":"0.01"}},{bidder:'aol',params:{dcn:'8a96990d017272939ba194159a24000a',pos:'4585284',"bidFloor":"0.01"}},{bidder:'appnexus',params:{placementId:17429307,reserve:0.01}},{bidder:'ix',params:{siteId:'410984',size:[300,250]}},{bidder:'ix',params:{siteId:'410984',size:[300,600]}},{bidder:'rubicon',params:{accountId:'7523',siteId:'282770',zoneId:'1462144',floor:'0.01'}},{bidder:'pubmatic',params:{publisherId:'158367',adSlot:'Oneindia_300x250_DTP_RON_Prebid@300x250',kadfloor:'0.01'}},{bidder:'openx',params:{unit:'540958224',delDomain:'one-india-d.openx.net',customFloor:'0.01'}}]},{code:oi_ad_config[4].name,mediaTypes:{banner:{sizes:oi_ad_config[4].size}},bids:[{bidder:'aol',params:{dcn:'8a96990d017272939ba194159a24000a',pos:'3585289',"bidFloor":"0.01"}},{bidder:'appnexus',params:{placementId:17429307,reserve:0.01}},{bidder:'ix',params:{siteId:'410984',size:[300,250]}},{bidder:'rubicon',params:{accountId:'7523',siteId:'282770',zoneId:'1462144',floor:'0.01'}},{bidder:'pubmatic',params:{publisherId:'158367',adSlot:'Oneindia_300x250_DTP_RON_Prebid@300x250',kadfloor:'0.01'}},{bidder:'openx',params:{unit:'540958224',delDomain:'one-india-d.openx.net',customFloor:'0.01'}}]},{code:oi_ad_config[5].name,mediaTypes:{banner:{sizes:oi_ad_config[5].size}},bids:[{bidder:'aol',params:{dcn:'8a96990d017272939ba194159a24000a',pos:'3585289',"bidFloor":"0.01"}},{bidder:'appnexus',params:{placementId:17429307,reserve:0.01}},{bidder:'ix',params:{siteId:'410984',size:[300,250]}},{bidder:'rubicon',params:{accountId:'7523',siteId:'282770',zoneId:'1462144',floor:'0.01'}},{bidder:'pubmatic',params:{publisherId:'158367',adSlot:'Oneindia_300x250_DTP_RON_Prebid@300x250',kadfloor:'0.01'}},{bidder:'openx',params:{unit:'540958224',delDomain:'one-india-d.openx.net',customFloor:'0.01'}}]},{code:oi_ad_config[6].name,mediaTypes:{banner:{sizes:oi_ad_config[6].size}},bids:[{bidder:'aol',params:{dcn:'8a96990d017272939ba194159a24000a',pos:'3585289',"bidFloor":"0.01"}},{bidder:'aol',params:{dcn:'8a96990d017272939ba194159a24000a',pos:'3585288',"bidFloor":"0.01"}},{bidder:'aol',params:{dcn:'8a96990d017272939ba194159a24000a',pos:'4585283',"bidFloor":"0.01"}},{bidder:'aol',params:{dcn:'8a96990d017272939ba194159a24000a',pos:'4585285',"bidFloor":"0.01"}},{bidder:'aol',params:{dcn:'8a96990d017272939ba194159a24000a',pos:'4585284',"bidFloor":"0.01"}},{bidder:'appnexus',params:{placementId:17429307,reserve:0.01}},{bidder:'appnexus',params:{placementId:17450294,reserve:0.01}},{bidder:'appnexus',params:{placementId:17428603,reserve:0.01}},{bidder:'ix',params:{siteId:'410984',size:[300,250]}},{bidder:'ix',params:{siteId:'410984',size:[250,250]}},{bidder:'ix',params:{siteId:'410984',size:[400,250]}},{bidder:'ix',params:{siteId:'410984',size:[480,300]}},{bidder:'ix',params:{siteId:'410984',size:[728,90]}},{bidder:'ix',params:{siteId:'410984',size:[970,90]}},{bidder:'ix',params:{siteId:'410984',size:[970,250]}},{bidder:'ix',params:{siteId:'410984',size:[600,300]}},{bidder:'ix',params:{siteId:'410984',size:[600,338]}},{bidder:'ix',params:{siteId:'410984',size:[300,600]}},{bidder:'rubicon',params:{accountId:'7523',siteId:'282770',zoneId:'1462144',floor:'0.01'}},{bidder:'pubmatic',params:{publisherId:'158367',adSlot:'Oneindia_300x250_DTP_RON_Prebid@300x250',kadfloor:'0.01'}},{bidder:'openx',params:{unit:'540958224',delDomain:'one-india-d.openx.net',customFloor:'0.01'}}]},{code:'div-gpt-ad-1527055403211-0',mediaTypes:{video:{context:'outstream',playerSize:[600,450]}},bids:[{bidder:'appnexus',params:{placementId:17968551,reserve:0.05,video:{skippable:true,playback_method:['auto_play_sound_off']}}}]}];console.log(adUnits); var url=window.location.href;var googletag=googletag||{};googletag.cmd=googletag.cmd||[];var PREBID_TIMEOUT=1200;var FAILSAFE_TIMEOUT=3000;googletag.cmd.push(function(){googletag.pubads().disableInitialLoad();});var pbjs=pbjs||{};pbjs.que=pbjs.que||[];var target_words=[];var getUrlDetails={cleanArray:function(item){var tempArr=[];for(var i=0;i